b13
بروزکد | مرجع آموزش معماری | دانلود رساله موزه مد و لباس - مطالعات موزه مد و لباس - بروزکد | مرجع آموزش معماری
no-img
بروزکد | مرجع آموزش معماری

دانلود رساله موزه مد و لباس - مطالعات موزه مد و لباس - بروزکد | مرجع آموزش معماری


بروزکد | مرجع آموزش معماری
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله موزه مد و لباس – مطالعات موزه مد و لباس
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
doc
25 f 2017

دانلود رساله موزه مد و لباس – مطالعات موزه مد و لباس


دانلود رساله موزه مد و لباس – مطالعات موزه مد و لباس

رساله موزه مد و لباس

تعریف مد:
واژه مد ، واژه ای است و در زبان فرانسه به معنی طرز ، اسلوب ، عادت ، شیوه ، سلیقه ، روش ، رسم و باب روز آمده است.
MOD از ریشه لاتین Modus گرفته شده است. این واژه پس از جنگ جهانی اول، به دنبال نفوذ تمدن غرب، وارد زبان فارسی شد.
فرهنگ دهخدا مد را اینگونه تعریف می کند: لغتی فرانسوی به معنی روش و طریقه موقت که طبق ذوق و سلیقه اهل زمان ، طرز زندگی و لباس پوشیدن و غیره… را تنظیم می کند.

دانلود رساله موزه مد و لباس - مطالعات موزه مد و لباس

توضیحات:رساله موزه مد و لباس – مطالعات موزه مد و لباس این زساله شامل 200 صفحه مطالعات در قالب word و pdf میباشد.

جامعه ایرانی مد گرا است. در جامعه ما نمی توان مد را کنترل کرد اما می توان با آموزش های علمی و رفتاری به جوانان یاد داد که این نوع مدگرایی، خود باختگی است. جوانان ما باید با هویت فرهنگی، اجتماعی، دینی و ملی کشورشان آشنا شوند. این آموزش بایداز مدرسه و کتب درسی آغاز شود و با رسانه های جمعی ادامه پیدا کند. مد در بین اقشار کم درآمد، نوعی تقلید است که بیشتر نشانه احساس فقر و کمبود است. اکثر مردم مد را با مدل های لباس ، کفش و آرایش می شناسند. اما مد گاهی از دریچه دیگری خودنمایی می کند. با این حال می توان نتیجه گرفت که ایران جامعه ای است مدگرا که گاهی هم آنچنان دچار افراط در این زمینه می شود و جوانی که در این عرصه پا گذارد به نوعی خود فراموشی فرهنگی و اصالتی می رسد.

فصل اول: 

مبانی نظری طراحی معماری

شناخت موضوع

 • مـــــد از نزدیــک……………………………………………………………………………………………………… 1

1-1-1   تعریف مد ………………………………………………………………………………………………………………….. 1

2-1-1  پیامدهای بصری مد ……………………………………………………………………………………………………. 2

1-1-3   تعریف لباس   ……………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1-4   جایگاه مد در فرهنگ  ………………………………………………………………………………………………..  4

1-1-5   رابطه لباس با فرهنگ  ……………………………………………………………………………………………….  5

1-1-6   لباس ایرانیان  ……………………………………………………………………………………………………………  9

1-1-7   تاریخچه لباس  ……………………………………………………………………………………………………….  11

1-1-8   پوشاک ایرانیان  ………………………………………………………………………………………………………  12

1-1-8-1 دوران قبل از اسلام  ………………………………………………………………………………………………  12

1-1-8-2 دوران بعد از اسلام  ………………………………………………………………………………………………..  25

1-1-8-3 دوران معاصر  ………………………………………………………………………………………….. ………….  38

 • مد و حضورش در ایران  …………………………………………………………………………………………  42

1-1-10   امکانات اجرایی شوی لباس در ایران و بررسی مشکلات  …………………………………………..  48

 

 • هنـر مــد
  • تمرینات موازی در مد ومعماری ……………………………………………………………………………  51
   • مرکزخریدمیکی موتوگینزا ۲……………………………………………………………………… 52
   • پایانۀ بین­ المللی بندر یوکوهاما …………………………………………………………………  53
   • طرح آزمایشی سقف با قالب فلزی، سالن کنسرت والت دیسنی ………………………  54
   • دو گذر به بیرون ودرون؛ کاری از یوشیکی هیشی­نوما  …………………………………  55

1-3   مــد و دنیـای روز

1-3-1    تاریخچه برندهای معروف دنیا  …………………………………………………………………………….  56

 • شانل ………………………………………………………………………………………………………….  56
 • روبرتو کاوالی ………………………………………………………………………………………………  57
 • جورجیو آرمانی …………………………………………………………………………………………….  58

1-4   مـــد و فــــن آوری

1-4-1 پارک فرهنگی و فناوری مد و لباس  ………………………………………………………………………..  59

1-4-2  جامعه شناختی و روانشناختی مد و مدگرایی  ………………………………………………………………  62

1-4-3  مد و روان شناسی  ……………………………………………………………………………………………….  65

1-4-4  مد و تبلیغات  ……………………………………………………………………………………………………..  65  

1-5      شناسه كلي موزه ها

1-5-1  اهداف عمومي  …………………………………………………………………………………………………………  66

1-5-1-1 نقش موزه ها در حفظ ميراث فرهنگي و ارتقاء فرهنگي جامعه  …………………………………..  67

1-5-1-2  آموزش در موزه ها  ………………………………………………………………………………………………  71

1-5-1-3 تحقيق در موزه ها  ………………………………………………………………………………………………..  73

1-5-1-4  تجهيز موزه ها  …………………………………………………………………………………………………….  78

1-5-2  گونه شناسي  ……………………………………………………………………………………………………………  80

1-5-2-1 طبقه بندي موضوعي موزه ها  ………………………………………………………………………………..  80

1-5-2-2 ويژ گي هاي مجموعه ها در موزه ها  ………………………………………………………………………  81

1-5-2-3 مقياس عملكردي موزه ها  ……………………………………………………………………………………..  82

1-5-3 مكان يابي  ……………………………………………………………………………………………………………….  82

1-5-3-1  مخاطبين موزه ها  ………………………………………………………………………………………………..  84

1-5-3-2  مكانيابي موزه ها در داخل شهرها  ………………………………………………………………………….  84

1-5-3-3  مكانيابي موزه ها در خارج شهرها  ………………………………………………………………………….  86

1-5-3-4  مكانيابي موزه هاي در مناطق ويژه  ……………………………………………………………………….  88

 

فصل دوم :

 بررسی نمونه های مشابه

2-1      نمونه خارجی  …………………………………………………………………………………………………………..  89

1-1-2    موزه مد وای تینک در ژاپن  ……………………………………………………………………………………..  89

2-1-2  موزه مد Vertical Omotesando / Wai Think Tank  …………………………..  92

3-1-2مرکز مد و زیبایی و استودیو رقص ANZAS  …………………………………………………………  99

4-1-2مجموعه پرادا در سئول  ………………………………………………………………………………………..  101

2-2      نمونه داخلی  ………………………………………………………………………………………………………….  106

2-2-1  مجموعه راه هنر پاراکس …………………………………………………………………………………………  106

2-2-2  پارک فن آوری مد  …………………………………………………………………………………………………  108

فصل سوم :

ضوابط و استانداردهای طراحی و برنامه فیزیکی

3-1    تهیه استانداردها  ………………………………………………………………………………………………………  114

3-2   بخش های مختلف طرح  ……………………………………………………………………………………………  139

3-3   رهنمودهای برنامه ریزی  ……………………………………………………………………………………………  142

3-3-1  ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی فیزیکی  ……………………………………………………………….  143

3-3-1-1  فضاهای عملیاتی موزه  ……………………………………………………………………………………….  143

3-3-1-2  فضاهای عمومی  ……………………………………………………………………………………………….  147

3-3-1-3  فضاهای اطلاع رسانی ، آموزشی  …………………………………………………………………………  148

3-3-1-4  فضای پشتیبانی و خدماتی  ………………………………………………………………………………….  153

3-4   ضوابط و رهنمودهای برنامه ریزی فضایی و طراحی موزه  ……………………………………………..  157

3-4-1  ارتباط موزه با بافت شهری  ……………………………………………………………………………………..  159

3-4-2  دسترسی و ورود  …………………………………………………………………………………………………….  160

3-4-3  ساختار عمومی موزه  ………………………………………………………………………………………………  161

3-5  رهنمودهای طراحی  ……………………………………………………………………………………………………  164

3-5-1  نحوه استقرار و نصب اشیا نمایشی  …………………………………………………………………………..  168

3-5-2  نورپردازی  ……………………………………………………………………………………………………………..  168

3-5-3  حرکت و دسترسی  ………………………………………………………………………………………………….  172

3-5-4  توسعه موزه ها  ………………………………………………………………………………………………………  176

فصل چهارم :

اقلیم

4-1      بررسي خصوصيات اقليمي استان و شهرتهران  ……………………………………………………….  190

4-1-1   شناخت عوامل  اقليمي  ………………………………………………………………………………………….  190

4-1-2   شناخت اقليم تهران  ………………………………………………………………………………………………  192

4-2      توصيف آب و هواي تهران  ……………………………………………………………………………………..  194

4-3      اصول اجرايي وعملي طراحي دراين اقليم  ………………………………………………………………..  196

و دیگر توضیحات………..

تعداد صفحات :200
فرمت فایل:word و pdf
درگاه پرداخت شماره یک
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
درگاه پرداخت شماره دو
11500 تومان – خرید
 • برای دیدن سایر رساله های معماری اینجا کلیک کنید.
 • برای دیدن نقشه های اتوکدی اینجا کلیک کنید.

دانلود رساله موزه مد و لباس – مطالعات موزه مد و لباس,طرح نهایی موزه مد و لباس.رساله موزه مد و لباسبرچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

درباره نویسنده

نوید آسفی هستم دارای مدرک کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران-عمران-و فوق دیپلم مهندسی معماری , به طراحی های مهندسی علاقه شدید دارم , و به علت علاقه به طراحی و شناخت سبک های معماری تصمیم به فعالیت اینترنتی در هر دو زمینه عمران و معماری گرفته , و در حال حاضر به عنوان مدیر و سردبیر سایت بروزکد فعالیت می کنم.
نرم افزار های مورد تسلط: autocad , 3dmax , sketchup , photoshop.

مدیریت 1009 نوشته در بروزکد | مرجع آموزش معماری دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + شانزده =