b13
بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله مجتمع خدماتی بین راهی بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری
no-img
بروزکد | مرجع آموزش معماری

رساله مجتمع خدماتی بین راهی بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری


بروزکد | مرجع آموزش معماری

مطالب

موضوع : رساله مجتمع خدماتی بین راهی
DOC
رساله مجتمع خدماتی بین راهی

رساله مجتمع خدماتی بین راهی


دانلود رساله مجتمع خدماتی بین راهی رساله مجتمع خدماتی بین راهی,مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی,رساله طراحی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی,کیفیت راه های زمینی به عنو ان پر استفاده ترین مسیرهای حمل و نقل ,اهمیت زیادی در افزایش کیفیت حمل و نقل مسافر و بار دارد.این کیفیت شامل نوسازی و بهسازی جاده ها ,نظارت و خدمات دهی انتظامی و درمانی و افزایش امکانات بین راهی می باشد. توضیحات: مطالعات مجتمع خدماتی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / آوریل / 2017   بازدید : 315