b13
بروزکد | مرجع آموزش معماری | نقشه های فرودگاه بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری
no-img
بروزکد | مرجع آموزش معماری

نقشه های فرودگاه بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری


بروزکد | مرجع آموزش معماری

مطالب

موضوع : نقشه های فرودگاه
دانلود نقشه کامل فرودگاه 4

دانلود نقشه کامل فرودگاه 4


دانلود نقشه کامل فرودگاه 4 دانلود نقشه کامل فرودگاه 4 توضیحات:نقشه کامل فرودگاه 4همراه تمامی نقشه ها و دیتیل های اجرایی فُرودگاه واژهٔ «فرودگاه» بیشتر در ایران به کار می‌رود و «میدان هوائي» در افغانستان. در تاجیکستان نیز در سال‌های اخیر اصطلاحات فرهنگستان زبان ایران (مانند هواپیما و فرودگاه) رایج شده‌است.</ref> محلی است که برای نشست و برخاست هواپیماها تعیین شده‌است. در حالیکه فرودگاه‌های کوچک ممکن است از باندهای پروازی کوچک (یک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / ژانویه / 2015   بازدید : 338  
نقشه های کامل فرودگاه همراه تمام جزئیات 3

نقشه های کامل فرودگاه همراه تمام جزئیات 3


نقشه های کامل فرودگاه همراه تمام جزئیات 3 نقشه های کامل فرودگاه همراه تمام جزئیات 3 توضیحات:نقشه های کامل فرودگاه همراه تمام جزئیات 3 فُرودگاه واژهٔ «فرودگاه» بیشتر در ایران به کار می‌رود و «میدان هوائي» در افغانستان. در تاجیکستان نیز در سال‌های اخیر اصطلاحات فرهنگستان زبان ایران (مانند هواپیما و فرودگاه) رایج شده‌است.</ref> محلی است که برای نشست و برخاست هواپیماها تعیین شده‌است. در حالیکه فرودگاه‌های کوچک ممکن است از باندهای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / ژانویه / 2015   بازدید : 368  
دانلود نقشه فرودگاه 2

دانلود نقشه فرودگاه 2


دانلود نقشه فرودگاه 2 دانلود نقشه فرودگاه 2 توضیحات:نقشه فرودگاه 2کامل همراه تمامی نقشه های اجرایی فُرودگاه واژهٔ «فرودگاه» بیشتر در ایران به کار می‌رود و «میدان هوائي» در افغانستان. در تاجیکستان نیز در سال‌های اخیر اصطلاحات فرهنگستان زبان ایران (مانند هواپیما و فرودگاه) رایج شده‌است.</ref> محلی است که برای نشست و برخاست هواپیماها تعیین شده‌است. در حالیکه فرودگاه‌های کوچک ممکن است از باندهای پروازی کوچک (یک الی دو کیلومتر) خاکی و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / ژانویه / 2015   بازدید : 250  
دانلود نقشه های اتوکدی فرودگاه 1

دانلود نقشه های اتوکدی فرودگاه 1


دانلود نقشه های اتوکدی فرودگاه 1 دانلود نقشه های اتوکدی فرودگاه 1 توضیحات:نقشه های اتوکدی فرودگاه 1همراه تمامی جزئیات ونقشه ها فُرودگاه واژهٔ «فرودگاه» بیشتر در ایران به کار می‌رود و «میدان هوائي» در افغانستان. در تاجیکستان نیز در سال‌های اخیر اصطلاحات فرهنگستان زبان ایران (مانند هواپیما و فرودگاه) رایج شده‌است.</ref> محلی است که برای نشست و برخاست هواپیماها تعیین شده‌است. در حالیکه فرودگاه‌های کوچک ممکن است از باندهای پروازی کوچک (یک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / ژانویه / 2015   بازدید : 417