b13
بروزکد | مرجع آموزش معماری | safe بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری
no-img
بروزکد | مرجع آموزش معماری

safe بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری


بروزکد | مرجع آموزش معماری

مطالب

موضوع : safe
TXT
نحوه تعریف ترکیب بارها در SAFE

نحوه تعریف ترکیب بارها در SAFE


نحوه تعریف ترکیب بارها در SAFE ترکیب بارها در SAFE ترکیب بارهایی که می بایست به برنامه براي طراحی و کنترل پی ها تعریف کنیم شامل دو دسته می باشند 1_ ترکیب بارهاي کنترل تنش زیر پی ( از نوع سرویس و بدون ضریب ) 1_ ترکیب بارهاي طراحی پی ( از نوع مقاوت و ضریب دار ) تعریف ترکیب بارها جهت کنترل تنش زیر پی ترکیب بارها در قسمت  Define/Load Combinations قابل تعریف ، مشاهده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / دسامبر / 2016   بازدید : 266  
TXT
معرفی الگوهاي بارگذاري و حالات بارگذاري در safe

معرفی الگوهاي بارگذاري و حالات بارگذاري در safe


معرفی الگوهاي بارگذاري و حالات بارگذاري در safe حالات بارگذاري در safe برنامه safe داراي دو حالت معرفی بار می باشد . یکی از این حالات ، معرفی الگوهاي بار گذاري است . این الگوها در واقع معرفی نوع بارهاي وارده براي آنالیز می باشد . براي معرفی و ویرایش الگوهاي بارگذاري مراحل زیر را انحام می دهیم : [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / دسامبر / 2016   بازدید : 102  
کنترل تنش زیر پی در نرم افزار safe

کنترل تنش زیر پی در نرم افزار safe


              ماکزیمم تنش زیر پی برای دو حالت بارهای دائمی و گذرا باید بررسی و کنترل شود برای حالت نشست از Press 1 استفاده می کنیم و و با توجه به اینکه برای کنترل نشست پی کل ساختمان را بر سطح کل پی تقسیم کرده و مقدار بدست آمده را برای حداکثر تنش مجاز )مطابق دفترچه ژئوتکنیک( در حالت نشست کنترل کرد. نتیجتاً برای حالت نشست میتوان به صورت دستی کنترل را انجام داد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / دسامبر / 2016   بازدید : 229  
کنترل برش پانچ در نرم افزار safe

کنترل برش پانچ در نرم افزار safe


  کنترل برش پانچ در نرم افزار safe   کنترل برش پانچ در نرم افزار safe برای این منظور دستور Design > Display Punching Shear Ratio را اجرا کنید. با اجرای دستور فوق نسبت برش پانچ موجود در محل اتصال ستون به پی به مقاومت برشی پی نشان داده می شود. این مقادیر نباید از مقدار 0/1 تجاوز نماید. در واقع یکی از ملاكهای انتخاب عمق پی، برش پانچ میباشد. در صورتی که برش پانچ در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / دسامبر / 2016   بازدید : 161  
نحوه مدل بارهای قائم طره ها در ایتپس

نحوه مدل بارهای قائم طره ها در ایتپس


نحوه مدل بارهای قائم طره ها در ایتپس نحوه مدل بارهای قائم طره ها در ایتپس نحوه مدل بارهای قائم طره ها در ایتپس طُرّه یا تیر سرکش یا تیر کنسول در ساختمان‌سازی و هواپیماسازی به تیر یا عضو افقی گفته می‌شود که یک سرش بر پایه متکی و سر دیگرش از بدنهٔ بنا بیرون نشسته است. برای مدل نمودن حالت رو به بالا برای بارهای قائم زلزله بایستی از ابتدا بارهای ثقلی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / دسامبر / 2016   بازدید : 120