b13
بروزکد | مرجع آموزش معماری | etaps بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری
no-img
بروزکد | مرجع آموزش معماری

etaps بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری


بروزکد | مرجع آموزش معماری

مطالب

موضوع : etaps
TXT
نحوه اختصاص بار مرده دیوارهای پیرامونی در etaps

نحوه اختصاص بار مرده دیوارهای پیرامونی در etaps


نحوه اختصاص بار مرده دیوارهای پیرامونی در etaps نحوه اختصاص بار مرده نحوه اختصاص بار مرده با توجه به اینکه ارتفاع مفید دیوار برابر 2/8 متر است، بار خطی دیوار پیرامونی برابر است : کیلوگرم بر متر 644= 230×2/8 تمامی تیرهای پیرامونی سازه که بار دیوار را تحمل میکنند، به حالت انتخاب درآورید. دستور Assign > Frame / Line Load > Distributed … تا جعبه  Frame Distributed Loadsنمایان گردد. در جعبه نمایان شده: در قسمت Load Case [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / دسامبر / 2016   بازدید : 120  
TXT
مراحل اختصاص دیافراگم صلب و نیمه صلب در etaps

مراحل اختصاص دیافراگم صلب و نیمه صلب در etaps


مراحل اختصاص دیافراگم صلب و نیمه صلب در etaps مراحل اختصاص دیافراگم آموزش مراحل اختصاص دیافراگم صلب و نیمه صلب دیافراگم همان سقف سازه  است. دیافراگم وظیفه انتقال بارهای جانبی سازه به عناصر باربر قائم (ستونها) را دارد. دیافراگم ها دارای سختی زیادی (در صفحه خود) می باشند و لذا به دلیل همین سختی زیاد تغییر مکان جانبی کلیه node هایی که یک دیافراگم قرار دارند باهم مساوی بوده و لذا نسبت به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / دسامبر / 2016   بازدید : 68  
نحوه مدل بارهای قائم طره ها در ایتپس

نحوه مدل بارهای قائم طره ها در ایتپس


نحوه مدل بارهای قائم طره ها در ایتپس نحوه مدل بارهای قائم طره ها در ایتپس نحوه مدل بارهای قائم طره ها در ایتپس طُرّه یا تیر سرکش یا تیر کنسول در ساختمان‌سازی و هواپیماسازی به تیر یا عضو افقی گفته می‌شود که یک سرش بر پایه متکی و سر دیگرش از بدنهٔ بنا بیرون نشسته است. برای مدل نمودن حالت رو به بالا برای بارهای قائم زلزله بایستی از ابتدا بارهای ثقلی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / دسامبر / 2016   بازدید : 120